Միափուլ իմպլանտացիա

Ատամների միափուլ իմպլանտացիա

Ստոմատոլոգիայի մեջ ամենից հաճախ օգտագործվում է դասական այս մեթոդը,այն կատարվում է անմիջապես խնդրահարույց ատամի հեռացման օրը։ Ատամը հեռացվում է և ատամնաբնում տեղադրվում իմպլանտատը։

Իմպլանտներն ունեն գլանաձեւ տեսք,անատոմիան նույնպես տարբերվում է համակարգերի միջև, քանի որ ընտրվում են ըստ ոսկորի տեսակի՝ խիտ, նոսր և այլն: Երկարությունը և տրամագիծը կախված են նրանից, թե որ ատամի համար է և ոսկրի ինչ որակական և քանակական հատկանիշներ կան։

Առջևի ատամների իմպլանտացիայի ժամանակ իմպլանտներն ավելի փոքր են, ծամող ատամները վերականգնելիս ընտրվում են ավելի մեծ իմպլանտներ, հաճախ նաև բազմարմատ ատամի փոխարեն տեղադրվում են երկու հենարաններ։

Վիրահատությունը տեղի է ունենում երկու ենթափուլով.

Առաջին փուլում ոսկրային հյուսվածքի ներսում տեղադրվում է տիտանի արմատ և ծածկվում լորձաթաղանթային մակերեսով: Այնուհետև իմպլանտի ներսում տեղադրվում է աբաթմենտ և կերամիկական շապիկ:

Մնացեք կապի մեջ մեզ հետ

© 2024 Elixclinic | All rights reserved.