Air Flow համակարգ

Ի՞նչ է Air Flow համակարգը

Air Flow համակարգը նորագույն տեխնոլոգիա է, որը մաքրում է փափուկ ատամնափառը, օր՝ սննդային փառ, գունանյութեր, ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առաջացած գունափոխումներ։

Նատրիումի բիկարբոնատի փոշին ջրի հետ ճնշման տակ ստեղծում են մշակող շիթ, որը անվնաս հեռացնում է ատամի կարծր հյուսվածքները։

Այս մեթոդը լավագույն լուծումն է, որ ատամները երկար ժամանակ մնան հարթ, մաքուր և գեղեցիկ։

Այլ ստոմատոլոգիական և էսթետիկ ծառայություններ

Մնացեք կապի մեջ մեզ հետ

© 2023 Elixclinic | All rights reserved.