Լնդերի բուժում

Ի՞նչ է լնդային խնդիրների բուժումը (Պարոդոնտոլոգիա)

Պարոդոնտոլոգիան ստոմատոլոգիայի բաժին է, որը զբաղվում է լնդերի հիվանդությունների բուժմամբ և կանխարգելմամբ։

Պարոդոնտը ատամը պահող մի քանի հյուսվածքների համակցում է, որոնք տեղագրորեն և ֆունկցիոնալ գործառույթներով կապված են միմյանց զարգացմանը:

Պարոդոնտի կազմության մեջ առկա են.

• լինդը

• արմատի ցեմենտը

• պարոդոնտալ կապանը

• ալվեոլյար ոսկրը

Պարոդոնտի հիվանդության հիմնական ախտանիշներն են՝

• լնդերի արյունահոսություն, կարմրություն, այտուցվածություն, որոնք ուղեկցվում են ցավով, ստեղծում խոսելու, ժպտալու ժամանակ նկատելի խնդիրներ,

• ատամների շարժունություն,

• տհաճ հոտ բերանից:

Մեր կլինիկայում առկա են բոլոր հնարավորությունները նման խնդիրներին դյուրին և իսպառ լուծում տալու համար։

Այլ ստոմատոլոգիական և էսթետիկ ծառայություններ

Մնացեք կապի մեջ մեզ հետ

© 2024 Elixclinic | All rights reserved.