Աատամների էսթետիկ վերականգնում

Ի՞նչ է ատամների էսթետիկ վերականգնումը

Էսթետիկ վերականգնումը ենթադրում է ատամների նախկին տեսքի, ձևի, գույնի և այլ տարրերի վերականգնում:

Ցանկալի արդյունքին հնարավոր է լինում հասնել ժամանակակից կոմպոզիտային նյութերի և հատուկ տեխնոլոգիաների միջոցով: Վերականգնումից հետո ատամները ազատվում են ջարդվածքներից և անհարթություններից: Ատամի հյուսվածքները վերականգնվում են հատուկ նյութերով, որոնք իրենց արտաքին տեսքով և որակական հատկանիշներով գրեթե չեն տարբերվում ատամի էմալից։

Էսթետիկ վերականգնման ժամանակ կարելի է փոխել ատամի ձևը, այն բարակեցնել կամ հաստացնել, երկարացնել կամ կարճացնել, կարելի է վերացնել ատամների միջև առկա ոչ մեծ ճեղքերը և տարածությունները, որոնք բավականին հաճախ են հանդիպում ստոմատոլոգիական պրակտիկայում:

Այլ ստոմատոլոգիական և էսթետիկ ծառայություններ

Մնացեք կապի մեջ մեզ հետ

© 2024 Elixclinic | All rights reserved.