Վինիրների տեղադրում

Ֆլյուորոզ

Ֆլյուրոզը ջրի կամ սննդամթերքի մեջ ֆտորի ավելցուկի հետևանքով ատամների ոչ կարիոզային ախտահարում է։
Ի՞նչ է պետք անել։
Ֆլյուրոզի ախտահարման դեմ պայքարելու համար կա մի քանի տարբերակ․
1.ատամների տեղային սպիտակեցում
2․ռեմիներիլիզացնող (վերահանքայնացնող) թերապիա
3․ատամների վերականգնում պլոմբանյութերով կամ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով (շապիկներ կամ վինիրներ)։

Հիշի՛ր՝ ցանկացած խնդիր հնարավոր է լուծել, բայց ավելի հեշտ է իրականացնել բուժում հիվանդության վաղ փուլում։

Վինիրների տեղադրումը կատարվել է մեր կենտրոնի ստոմատոլոգ Կարեն Թովմասյանի կողմից։

Վինիրների քանակ ՝ 2 միավոր
Գույնը՝ A 1
Տևողությունը՝ 6 օր։

Այլ ստոմատոլոգիական և էսթետիկ ծառայություններ

Մնացեք կապի մեջ մեզ հետ

© 2024 Elixclinic | All rights reserved.