Սինուս Լիֆտ միջամտություն

Սինուս Լիֆտ միջամտություն

Սինուս Լիֆտ միջամտության գլխավոր նպատակը իմպլանտների տեղադրման համար ընդունելի պայմաններ ստեղծելն է։ Բավական ամրության համար իմպլանտին հարկավոր է լավ «հիմք», որի մեջ էլ այն կտեղադրվի:

Սինուս լիֆտինգի ժամանակ ուղղակի իրականացվում է ոսկրային հյուսվածքի վիրահատական աճեցում հատուկ նյութերով, քանի որ ատամի երկարաժամկետ բացակայության հետևանքով հնարավոր է ոսկրային ատրոֆիա։

Հիշե՛ք՝ ոսկորը պետք է լինի առնվազն 4մմ, հետևաբար ատամի հեռացումից հետո խորհուրդ է տրվում չուշացնել իմպլանտի տեղադրումը։

Այլ ստոմատոլոգիական և էսթետիկ ծառայություններ

Մնացեք կապի մեջ մեզ հետ

© 2024 Elixclinic | All rights reserved.