Պարոդոնտիտի բուժում

Պարոդոնտիտի բուժում

Պարոդոնտիտի սրացման զարգացման դեպքում՝ թարախային բորբոքման ձևավորմամբ, պահանջվում է գինգիվոտոմիա՝ լնդերի հատում։ Այս մանիպուլյացիան կատարվում է ինֆիլտրացիոն կամ բլոկային անզգայացմամբ (անտեսեպտիկի ներարկում փափուկ հյուսվածքներում կամ նրա ներարկում մեծ նյարդի շրջանում)։

Պահպանողական թերապիա

- Բերանի ողողում անտիսեպտիկներով

- Լնդերի դեղորայքային մշակում

- Պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների ներմուծում պարոդոնտալ գրպանիկ

Սուր բորբոքման վերացումից հետո անհրաժեշտ ընթացակարգեր և մոտեցումներ՝

- Անհատական առաջարկությունների մշակում բերանի խոռոչի հիգիենայի վերաբերյալ

- Ատամների ուլտրաձայնային մաքրում

- Օրթոպեդիկ կառուցվածքների հեռացում, որոնք վնասում են ատամների մոտակայքի փափուկ հյուսվածքները

- Կարիեսի բուժում

- Պարոդոնտալ գրպանների լվացում անտիսեպտիկներով և հակաբիոտիկներով

- Ատամների շարժունության դեպքում՝ ժամանակավոր ամրացում

- Ֆունկցիոնալ արժեքը կորցրած ատամների հեռացում

Պարոդոնտիտի վիրահատություններ․

Վիրահատական բուժումը ներառում է երկու տեսակի վիրահատություններ՝ գրպանների վերացման և փափուկ հյուսվածքների շտկման։ Եթե գրպանի խորությունը մինչև 4 մմ է, բժիշկը հավասարեցնում է ատամի մակերեսը բորով և հեռացնում գրպանի պարունակությունը։ Այս ընթացակարգը կոչվում է կյուրետաժ կամ քերծում։ Դրանից հետո ձևավորվում է արյունային մակարդուկ, որը լրացնում է գրպանի խոռոչը։ Նրա եզրերը մոտեցվում են, վերքը փակում են կապով 2 օր։ Եթե կյուրետաժը կարող է իրականացվել փակ եղանակով (առանց ուղիղ տեսողական վերահսկողության), ապա 5 մմ-ից բարձր գրպանների դեպքում անհրաժեշտ է լիարժեք ոսկրային դեֆեկտների մշակմամբ վիրահատություն։ Այն կոչվում է լոսկուտային վիրահատություն։ Սա հիմնական տարբերակն է միջին և ծանր պարոդոնտիտի բուժման համար ստոմատոլոգիայում։ Վիրահատական միջամտության ընթացքում բժիշկը բացում է լորձաթաղանթ-ոսկրային լոսկուտը, կատարում անհրաժեշտ մանիպուլյացիաները, ապա փակում վերքը։ Արդյունքում՝ նվազում է ոսկրային հյուսվածքի ատրոֆիան, կանխվում է պաթոլոգիայի առաջընթացը և նվազում է ատամների շարժունությունը։

Ծանր դեպքերում, բարդությունների զարգացման դեպքում, կիրառվում են նաև այլ վիրահատություններ՝

- Հեմիսեկցիա՝ ատամի կեսի հեռացում արմատի հետ միասին, հաջորդող դեֆեկտի լրացում օստեոպլաստիկ (ոսկրային հյուսվածքը փոխարինող) նյութով։ Վիրահատությունը կատարվում է միայն ստորին մոլյարների վրա։

- Տրանսկորոնալ սեպարացիա՝ ատամի բաժանում երկու մասի, փաստորեն ձևավորելով երկու առանձին ատամ, եթե նրանց համար բավարար է ոսկրային հյուսվածքը։ Կիրառվում է ստորին մոլյարների վրա։

- Արմատի ռեզեկցիա (ամպուտացիա)՝ մեկ կամ երկու արմատների հեռացում։ Կիրառվում է ծանր դեպքերում, երբ էնդոդոնտիկ բուժումը անհնար է։ Սովորաբար նման միջամտություններ կատարվում են վերին մոլյաների վրա։ Կորցրած ոսկրային հյուսվածքները փոխարինվում են օստեոպլաստիկ պատրաստուկներով։ Հետագայում պահանջվում է օրթոպեդիկ բուժում՝ կորցրած ատամի վերականգնման համար։

- Ատամի էքստրակցիա՝ նրա ամբողջական հեռացում։ Էլիքս կլինիկայում այս տարբերակին դիմում են միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ այլ միջոցները չեն կարող պահել հիվանդի սեփական ատամը։ Էքստրակցիայից հետո նույն օթյակում կարելի է անմիջապես տեղադրել իմպլանտ՝ «պտուտակ», որը դրվում է ոսկրի մեջ և կատարում է ատամի արմատի ֆունկցիան։ Վրան դնում են պսակ, և մարդը ստանում է փաստորեն նոր, թեև արհեստական ատամ։

Մնացեք կապի մեջ մեզ հետ

© 2024 Elixclinic | All rights reserved.